Sunku būti mokiniu

Apsakymai, 2005

Įvairiu laiku parašyti apsakymai jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams apie jų kasdienį gyvenimą mokykloje, šeimoje, kieme, gatvėje.
Vėliau šią knygą autorius „perlaužė“ per pusę. Iš vienos pusės atsirado apsakymų rinkinys „Lietuviška kepurė“, o iš antros – novelių apysaka „Berniukai šoka breiką“.