Seni pažįstami, arba Ketvirtoji šlepetė

Apysaka, 2004

Ši istorija prasidėjo vieną ankstų rytą…
Iš pradžių Edvarduko brolis Lukas išskalbė katiną, paskui sugedo pono Vincento mašina, paskui įvyko nedidelis „žemės drebėjimas“. Galop dingo kieme stovėjusi medinė Onutė…
Detektyvas? Ne, veikiau mūsų gyvenimo kasdienybė. Kartais liūdna, o kartais – ir visai linksma.