Lietuviška kepurė

Apsakymai, 2010

Į knygą sudėti įvairiu laiku parašyti apsakymai, kuriuos vienija lietuviška tematika (skaitytojas nukeliamas į Sąjūdžio ir istorinius Sausio 13-osios įvykius).
Autoriui maga jaunųjų skaitytojų širdyse sužadinti Tėvynės meilės, tautiškumo, pilietinės atsakomybės jausmus.