Kita šlepetės istorija

Apysaka, 1998

Dešimtmečio Edvarduko tėtis netenka darbo. Ką daryti? Imtis verslo.
Pasakyta – padaryta.
Biznio vežimas pajuda, įsismagina, pagaliau rieda pašėlusiu greičiu.
Ir… vos neišsiveža Edvarduko ir jo tėvelių šeimyninės laimės.
Į aktualias vaikų, šeimos problemas autorius žvelgia su humoru.